}
Frankfurter Buchmesse
Gastland 2016
EN NL DE

Over ons

Team Frankfurt 2016
Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren stelden een team samen dat het gezamenlijke gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse in 2016 in goede banen leidt. De ene helft van het team werkte vanuit Amsterdam, de andere vanuit Antwerpen.

Vlaams Fonds voor de Letteren
Het Vlaams Fonds voor de Letteren draagt via een geïntegreerd letterenbeleid zorg voor een dynamisch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Het wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland. Daarbij lopen kwaliteit, professionaliteit en diversiteit steeds als een rode draad door alles wat het VFL doet en waar het VFL voor staat.
Vlaams Fonds voor de Letteren

Nederlands Letterenfonds
Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.
Nederlands Letterenfonds

Partners
Nederland
Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Den Haag
Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Nederlandse ambassade, Berlijn
Nederlandse Uitgeversvereniging (NUV) / Groep Algemene Uitgevers (GAU), Amsterdam
Vereniging van Letterkundigen, Amsterdam
CPNB, Amsterdam
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Fonds Podiumkunsten, Den Haag
Mondriaan Fonds, Amsterdam
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam
Nederlands Filmfonds, Amsterdam
Fonds voor Cultuurparticipatie, Utrecht

Vlaanderen
Vlaams Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Brussel
Departement Internationaal Vlaanderen, Brussel
Vertegenwoordiging van de Vlaamse regering in Duitsland, Berlijn
Generaldelegierter der Regierung Flanderns / Belgische Botschaft, Berlin
Vlaamse Uitgeversvereniging, Antwerpen
Flanders Investment & Trade, Brussel
Flanders DC, Leuven
Kunstenpunt Vlaanderen, Brussel
Vlaams Architectuur Instituut, Antwerpen
Vlaams Audiovisueel Fonds, Brussel
Vlaamse Auteursvereniging, Antwerpen

Projectpartners
YesPlan / 2Rivers Software, Gent
Dog & Pony Creative, Amsterdam
Mortierbrigade / Group94 Digital Design Agency, Gent
ArteFakt Kulturkonzepte, Berlin

Wording voor partners